Brænderøg
AOB - Arbejdsgruppen til Oplysning om Brænderøgsforurening (tidligere LOB)
Header

Her vises nyheder frigivet indenfor det seneste år. Se alternativt alle nyheder (siden 2010) i kort oversigts-form.

Vigtig lille bog om dioxinforurening ved brændeovnsfyring
28-06-2010
I bogen “Toxic emissions and devaluated CO2-neutrality” (ISBN: 978-3-639-20532-9) bliver dioxinudslip fra brændeovnsfyring sat ind i et bredere perspektiv. Forfatteren Rolf Czeskleba-Dupont (RCD), der har fulgt diskussionerne i Danmark om affaldsforbrænding siden midten af 1980‘erne, fortæller, at det tog adskillige år, inden de danske myndigheder accepterede amerikanske forskeres påvisning af, at der i de køligere dele af anlæggetne efter selve forbrændingskammeret dannes dioxin. Tilsvarende processer kan forklare dioxindannelse i forbindelse med træfyring i nye brændeovne, som danske forskere påviste ved laboratorieforsøg i 2001. Dioxinudslip fra brændeovne udgør den største kilde til dioxin i atmosfæren fra danske kilder og har været stærkt voksende siden 1999. RCD peger i den sammenhæng på det paradoksale ved, at den danske regering støtter brændeovnsopvarmning samtidig med, at den har underskrevet Stockholmkonventionen, som er en international aftale om at nedbringe forureningen med bla. dioxin pga. dette stofs giftighed og den faretruende ophobning i fødekæderne. Brændeovnenes påståede klimavenlighed betegner RCD med rette som et for svagt argument i forhold til dioxintruslen mod folkesundheden.
Læs mere her.