Brænderøg
LOB - Landsforeningen til Oplysning om Brænderøgsforurening
Header

Her vises nyheder frigivet indenfor det seneste år. Se alternativt alle nyheder (siden 2010) i kort oversigts-form.

Partikeltællinger i Brønshøj 2016-2017
17-09-2017

LOB's partikeltæller i et villakvarter i Brønshøj har nu kørt i halvandet år. Det første års data er blevet behandlet og sammenfattet i en rapport.


Døgngennemsnit henover året. Røde søjler viser de dage hvor partikeltallet omregnet til PM2.5 overstiger WHO's anbefalinger.

Rapporten viser det samme billede, som vi tidligere har set ved målinger i Charlottenlund: Partikeltætheden er flere gange højere om vinteren end om sommeren og der er klare indikationer på at WHO's anbefalede grænseværdier per døgn overskrides mange gange i fyringssæsonen. I Brønshøj var partikeltætheden hele seks gange højere om vinteren end om sommeren og døgngennemsnittet var betænkeligt højt 17 gange i løbet af fyringssæsonen.

Rapporten er tilgængelig her (PDF dokument 0,7 MB).
Atmosfære-forskeren Jacob Klenø om en ny målestation i Hvidovre
09-07-2017

Kemikeren Jacob Klenø er til dagligt forsker ved Århus Universitets Institut for Miljøvidenskab. Søndag den 11. juni brugte han noget af sin fritid til at forklare medlemmer af grundejerforeningen Toftegården i Hvidovre, hvordan og hvorfor der er kommet en mere permanent målestation for luftforurening netop på dette sted. Det er den første danske målestation i et beboelseskvarter.

.
Læs Rolf Czeskleba-Dupont's beretning fra mødet her (PDF dokument 1,3 MB).
Mont Blanc - Flot udsigt, men beskidt luft (BBC nyhed)
28-05-2017

BBC sætter i en større TV-serie om luftforurening bla. fokus på dalene ved Mont Blanc. Her udsættes beboerne periodevis for sundhedsskadelig luftforurening, der gør at skoleelevers idrætsundervisning suspenderes og ældre personer anbefales at holde sig indendøre.


Klar luft på Mont Blanc, men ikke i de omkringliggende dale der plages af brænderøg. Billede fra Wikimedia.

Mellem 60% og 85% af partikelforureningen skyldes brændeovne - se vores nyhed fra den 17. december '16. Beboerne er klar over hvad problemet skyldes og har lanceret store lokale protester for at få forbud mod privat brændefyring.

Indtil nu har protesterne ikke medført større forandringer, da myndighederne er nervøse for at gribe ind og regulere hovedårsagen: Afbrændingen af træ.

Læs BBC's redegørelse her.
Samlet rapportering på partikeldata opsamlet i Charlottenlund 2012-2015
03-04-2017

Vi har nu fået samlet partikeltals-data fra tælleren i Charlottenlund der kørte fra september 2012 til november 2015. Resultaterne viser at der er samme årstidsvariation hvert år: Et partikelniveau der er 4-5 gange højere om vinteren end om sommeren.

Et konservativt estimat af PM2.5 niveauet ud fra partikelkoncentrationen antyder at WHO's anbefalede maximale døgngennemsnit på 25 µg/m3 overskrides i snit ca. 20 gange hver vinter. WHO's anbefaling er at dette ikke sker mere end tre gange om året.


Døgngennemsnit for 2014-2015. Røde bjælker er dage med mere end 38 partikler/cm3.

Rapporten kan downloades i sin helhed her.

Ønskede udsnit af data kan hentes fra LOB's partikeltals-arkiv - vælg "chlund" tælleren. Partikeltals-arkivet kan levere data med en tidsopløsning på 10 minutter. Rådata med 1 minuts tidsopløsning kan rekvireres ved henvendelse til LOB via e-mail.

Klage til Radio- og tv-nævnet
31-01-2017

Den 31.januar 2017 sendte LOB en klage til Radio- og tv-nævnet om tv- udsendelsen Penge sendt den 25. januar. Inspireret af LOBs medlemmer klagede vi over, at udsendelsen var en skjult reklame for brændefyring, brændeovne og brænde.

Læs klagen her.
Miljøstyrelsen svarer på kampagne-kritikken fra LOB
21-01-2017

I sit svar på LOBs kritik af Miljøstyrelsens kampagne, der kobler skrotnings-præmien for nedtagning af brændeovne med en konkurrence om at vinde nye ovne, doneret af branchen, skriver AC-fuldmægtig Brian Kristensen kort før jul: "Vi har forståelse for, at LOB er kritiske overfor at anvende nye brændeovne som præmier i skrotnings-kampagnen, og det er indlysende, at også nye brændeovne forurener miljøet, og at der findes mere miljøvenlige alternativer".

Hvis MST virkelig mener dette, burde MST lade være med at fremme salg af flere brændeovne. Når der i de kommende år skal nedlægges flere olie- og gasfyr, truer en voldsom vækst i forureningen fra brændeovne, hvis ikke myndighederne siger stop. Eller folks mentalitet ændrer sig.

Ifølge Brian Kristensen vil MST gerne "forhindre, at der bliver brændt affald, herunder affaldstræ, af i brændeovne, hvilket er forbudt jf. affaldsbekendtgørelsen". LOB får dog ofte henvendelser, der tyder på, at MST ikke har muskler nok til at forhindre ulovlighederne. Mange fyrmestre ser stort på at affaldsforbrænding er forbudt i deres ovne: Netop derfor bør der ikke sælges flere ovne. Og de kommunale affaldsordninger bør ikke forværres.

Det nytter ikke noget at græde over misbrug af små træfyringsanlæg. De er som skabt til forurening, så længe der ikke er en virksom rensnings-teknologi på anlægget. Desværre svarer MST kun overordnet vurderende og ikke klart analytisk på vores "faglige synspunkter til NOx, dioxin og ultrafine partikler". Man kan sammenligne vores detaljerede argumenter i protestskrivelsen fra den 3.december med Brian Kristensens svar, der findes her.

Rolf Czeskleba-Dupont

Tidligere nyheder om emnerne:

Chamonix-ved-Mont-Blanc hjemsted for demonstrationer mod luftforurening
17-12-2016

Middags-radioavisen på P1 bragte den 10.december nyheden om, at beboere i Vintersport-stedet Chamonix-ved-Mont-Blanc har demonstreret mod luftforureningen i området. Både i Frankrig og i Tyskland har der igennem nogle uger været stærkt forhøjede værdier af partikel-forurening i luften.


Chamonix ved Mont Blanc, kort fra den refererede artikel.

I Tyskland hjælper miljøzoner mod det trafikale bidrag, og i Frankrig blev der indført nummerplade-delinger med skiftevise forbud mod brug af bilerne i de større byer. Imidlertid er der steder, hvor bidraget fra private brændeovne er stort. Hertil hører blandt andet skisportsstedet Chamonix. Det har nu været i flere franske medier som Le Monde og France Soir.

Sagens alvor bliver understreget af, at der også i den videnskabelige litteratur kommer klarere beviser for, at brændeovnene her (og andre steder) er hovedårsag til den forringede luftkvalitet. En forskergruppe fra franske universiteter har netop publiceret en metodisk meget solid analyse, der viser, at omkring 85% af vinterens partikelforurening i Chamonix stammer fra privat brændefyring.

Forskerne har videreudviklet den metode, som 10 år tidligere blev anvendt i Schweiz, også i nærheden af en Alpe-tunnel (se HOTSPOT nr. 1 her på brænderøg.dk under "Til uddeling"). Det bliver dermed bekræftet, at man ganske præcist kan måle brændeovnenes bidrag til luftforureningen ved hjælp af kulstof-14 metoden og levoglucosan.

Folk går derfor nu på gaden - og Chamonix' borgmester Eric Monnier støtter 'renere former for opvarmning', som det hed i P1. Sæsonen er lige begyndt - både for vintersporten og for intensiveret fyring.

Rolf Czeskleba-Dupont

Læs forskergruppens engelske artikel fra Atmospheric Chemistry and Physics, november 2016, her.