Brænderøg
LOB - Landsforeningen til Oplysning om Brænderøgsforurening
Header

Her vises nyheder frigivet indenfor det seneste år. Se alternativt alle nyheder (siden 2010) i kort oversigts-form.

Ny grundbog om brænderøg og helbred
18-02-2018

LOB's mangeårige formand Solveig Czeskleba-Dupont er bogaktuel med en erfarings- og vidensopsamling i bogform med titlen 'Brænderøg og helbred. Fra kilde til krop.'.

Bogen er udkommet den 19.februar og koster Kr.225.- for 236 sider med mange farvefotos, tabeller og figurer. Den kan bestilles via boghandelen eller info@cnas.dk. Læs mere om bogen i en fyldig folder, der kan rekvireres på samme mailadresse.

Hent også folderen her.
Brændeovne forurener mere i virkeligheden end i laboratoriet
11-02-2018

Fagbladet Ingeniøren kan berette om målinger der viser at brændeovne der bruges under virkelige forhold forurener langt mere end hvad der står på papiret - 4 gange mere.

Resultatet stemmer glimrende overens med australske målinger publiceret i 2014 der har vist mellem 3 og 6 gange større udledninger ved reelt brug end ved test i laboratoriet.

Læs artiklen hos Ingeniøren her
Billige partikelmålere på vej
04-02-2018

Partikelmålere har indtil videre kostet flere tusinde kroner hvis man skulle have et apparat der målte stabilt. Det ser nu ud til at de rigtigt billige målere vil kunne levere data der kan bruges til vores indikative målinger.

LOB er i gang med at afteste to af disse prisbillige partikelmålere, en kinesisk Plantower PMS7003 sensor og en amerikansk Honeywell HPMA115 sensor. De kan følges på LOB's partikelmåler-side hvor man kan se seneste måledata for alle opkoblede målere. De nye målere hedder PMS03 og HNW04 og kan sammenlignes med vores LOB01 og LOB05 tællere der er Dylos DC-1700 tællere til ca. DKK 5000,-.


Dylos DC-1700 versus PMS7003 sensor.

De billige sensorer har en pris på ca. DKK 200,- per sensor hvilket betyder at man vil kunne opbygge en komplet målestation for ca. DKK 1000,-.

Træfyring giver kraftig julesmog i Athen
28-01-2018

Den økonomiske krise i Grækenland har gjort at beboerne i Athen nu falder tilbage på at holde varmen med den mest primitive teknologi: Brændeovnene. I starten af krisen i 2010 faldt luftforureningen i Athen ellers pga. mindre bilkørsel men den er nu tilbage og værre end nogensinde før pga. den øgede afbrænding af træ. Det rapporterer TV/2 Nyhederne.

Skiftet til træ skyldes både strammere økonomi hos grækerne men også at et tilskud til brug af el er frafaldet. Vi ser samme skævvridning herhjemme hvor forurenende træfyring er fritaget for afgifter mens miljørigtig opvarmning vha. el (varmepumper) er afgiftsbelagt.

Ny brændeovnsbekendtgørelse - høringssvar
21-01-2018

En ny brændeovnsbekendtgørelse er på vej og er blevet sendt i høring. LOB har haft lejlighed til at kommentere den og indsende et høringssvar.

Der er ikke meget nyt under solen i den nye bekendtgørelse. Kravene til maximale udledninger strammes en anelse, men det vil næppe gøre nogen markant forskel.

I høringssvaret efterlyser vi at der indføres grænseværdier for udledning af PAH og dioxin fra brændeovne. Der findes allerede grænseværdier for PAH og dioxin for industrielle forbrændingsanlæg og det er ved flere lejligheder påvist at brændeovne overskrider disse grænseværdier markant. Når forureningen fra brændeovne (og pillefyr) dertil udledes i lav højde er det særligt uforståeligt at man ikke stiller krav til brændeovne og pillefyr.

LOB's høringssvar

Udkastet til brændeovnsbekendtgørelsen som det fremlagdes 21. november 2017

Partikeltællinger i Brønshøj 2016-2017
17-09-2017

LOB's partikeltæller i et villakvarter i Brønshøj har nu kørt i halvandet år. Det første års data er blevet behandlet og sammenfattet i en rapport.


Døgngennemsnit henover året. Røde søjler viser de dage hvor partikeltallet omregnet til PM2.5 overstiger WHO's anbefalinger.

Rapporten viser det samme billede, som vi tidligere har set ved målinger i Charlottenlund: Partikeltætheden er flere gange højere om vinteren end om sommeren og der er klare indikationer på at WHO's anbefalede grænseværdier per døgn overskrides mange gange i fyringssæsonen. I Brønshøj var partikeltætheden hele seks gange højere om vinteren end om sommeren og døgngennemsnittet var betænkeligt højt 17 gange i løbet af fyringssæsonen.

Rapporten er tilgængelig her (PDF dokument 0,7 MB).
Atmosfære-forskeren Jacob Klenø om en ny målestation i Hvidovre
09-07-2017

Kemikeren Jacob Klenø er til dagligt forsker ved Århus Universitets Institut for Miljøvidenskab. Søndag den 11. juni brugte han noget af sin fritid til at forklare medlemmer af grundejerforeningen Toftegården i Hvidovre, hvordan og hvorfor der er kommet en mere permanent målestation for luftforurening netop på dette sted. Det er den første danske målestation i et beboelseskvarter.

.
Læs Rolf Czeskleba-Dupont's beretning fra mødet her (PDF dokument 1,3 MB).
Mont Blanc - Flot udsigt, men beskidt luft (BBC nyhed)
28-05-2017

BBC sætter i en større TV-serie om luftforurening bla. fokus på dalene ved Mont Blanc. Her udsættes beboerne periodevis for sundhedsskadelig luftforurening, der gør at skoleelevers idrætsundervisning suspenderes og ældre personer anbefales at holde sig indendøre.


Klar luft på Mont Blanc, men ikke i de omkringliggende dale der plages af brænderøg. Billede fra Wikimedia.

Mellem 60% og 85% af partikelforureningen skyldes brændeovne - se vores nyhed fra den 17. december '16. Beboerne er klar over hvad problemet skyldes og har lanceret store lokale protester for at få forbud mod privat brændefyring.

Indtil nu har protesterne ikke medført større forandringer, da myndighederne er nervøse for at gribe ind og regulere hovedårsagen: Afbrændingen af træ.

Læs BBC's redegørelse her.
Samlet rapportering på partikeldata opsamlet i Charlottenlund 2012-2015
03-04-2017

Vi har nu fået samlet partikeltals-data fra tælleren i Charlottenlund der kørte fra september 2012 til november 2015. Resultaterne viser at der er samme årstidsvariation hvert år: Et partikelniveau der er 4-5 gange højere om vinteren end om sommeren.

Et konservativt estimat af PM2.5 niveauet ud fra partikelkoncentrationen antyder at WHO's anbefalede maximale døgngennemsnit på 25 µg/m3 overskrides i snit ca. 20 gange hver vinter. WHO's anbefaling er at dette ikke sker mere end tre gange om året.


Døgngennemsnit for 2014-2015. Røde bjælker er dage med mere end 38 partikler/cm3.

Rapporten kan downloades i sin helhed her.

Ønskede udsnit af data kan hentes fra LOB's partikeltals-arkiv - vælg "chlund" tælleren. Partikeltals-arkivet kan levere data med en tidsopløsning på 10 minutter. Rådata med 1 minuts tidsopløsning kan rekvireres ved henvendelse til LOB via e-mail.