Brænderøg
LOB - Landsforeningen til Oplysning om Brænderøgsforurening
Header

Her vises nyheder frigivet indenfor det seneste år. Se alternativt alle nyheder (siden 2010) i kort oversigts-form.

Støt partierne bag forslaget om at forbyde brændeovne i områder med fjernvarme
26-07-2019

Her i agurketiden vakte det særlig opsigt, at en brændeovns-kritisk artikel i Kristeligt Dagblad fredag den 17. juli med lynets hast forplantede sig gennem medieverdenen - indtil aftenens sene TV-Avis. I 2018 havde samme blad bragt en etisk begrundet kritik, skrevet af klimaøkonom Kirsten Halsnæs.

Denne gang var det ordførere for den nye regerings støttepartier, der kom frem i lyset med buddet på en ny politisk retning.

"Røde partier vil forbyde brændeovne i huse med fjernvarme." Et varmt budskab, affyret af Kristeligt Dagblad, udbredt via Ritzau, viderebragt i denne rækkefølge (klokkeslæt):

 • fra 00.45 til 2.52: Bornholms Tidende, Berlingske, Folkebladet Lemvig/Skjern, DR (dr.dk)
 • fra 6.26 til 7.14: Børsen.dk, Facebook, DR-Nyheder, Politiken
 • fra 10.14 til 15.32: Fyens.dk, Energy Supply, Jyllandsposten, sn.dk, Energi Watch
 • TV-Avisen med interviews: DR1 kl.21.04 (kort-tids link til udsendelsen).

Find selv flere links via google (søgeord for eksempel: 'Partier forbud mod brændeovne').

Partierne Enhedslisten og SF går ind for forslaget og vil tage det med til finanslovs-forhandlingerne. Radikale finder forslaget værd at medtage i ”seriøse forhandlinger”.

Mon ikke støttepartierne for den socialdemokratiske regering fortjener tilkendegivelser af at vi støtter dette forslag? Det kan forstås som et første skridt til almen indskrænkning af brænderøg i dit eget nabolag.

Skriv gerne en støtteerklæring på de sociale medier eller henvend dig direkte til partiernes ordførere i Folketinget.

I medieomtalen nævnes et tidligere skøn fra miljøforskerne i DCE over 550 (for tidlige) døde p.g.a. brænderøg. I mellemtiden er det bekræftet, at der i 2017 ligesom i 2013 igen var over en halv million danskere, der – anonymt – tilkendegav at de i fyringssæsonen har følt sig generet af lugt fra brændeovne i deres boligmiljø (Institut for Folkesundhed ved SDU-København: Boligmiljø 2019). Se mere i linket nedenunder.

Dokument over undersøgelserne af røggener fra brændeovne (Solveig Dupont, juli 2019)
Udtynd brændeovne og spar skadestue-besøg af spæd- og småbørn - forskere fra New Zealand har vist vejen
19-06-2019

Et forskerhold fra universitetet i Auckland har fulgt en stor gruppe børn op til tre års alderen, og registreret hvor ofte de måtte besøge skadestuer i New Zealand - især på grund af åndedrætsbesvær.

Dernæst har de kortlagt hvor i landet børnene bor, fordelt på områder hvoraf halvdelen er under 6 hektar i størrelse. I gennemsnit husede hvert område 33 private boliger, hvoraf 15 fyrede med træ og 2 med kul. For hver hektar af disse områder blev husholdningerne med fyringsanlæg talt op. Større tæthed af brændefyring medførte hyppigere besøg af småbørnenes besøg på skadestuerne. Konklusionen blev at hvis man fjernede 1/3 af fyringsenhederne, ville næsten 9000 årlige besøg på skadestuerne kunne undgås!


Beregnet effekt af at fjerne een brændeovn per hektar i New Zealand: Knap 9000 færre skadestuebesøg i børns første 3 leveår.

New Zealands befolkningstal er lidt mindre end Danmarks, mens arealet er næsten seks gange større. Mon ikke danskerne med deres langt større befolkningstæthed burde få undersøgt, hvad antallet af brændeovnene per hektar betyder for sundhed og sygelighed?

Direkte link til den engelsksprogede artikel.

Læs oversat abstract og konklusion her.
Greta Thunbergs kritik af Københavns klimapolitik
11-06-2019

I en pressemeddelelse om denne kritik har Rolf fra LOBs bestyrelse taget udfordringen op:
Se pressemeddelelse fra Rolf.

Vi bør tage kritikken som anledning til en revurdering af tvivlsomme påstande i Københavns klimaplan. I klimaplanen påstås det for eksempel, at omlægning til 'grøn energiproduktion med biomasse-baseret varmeproduktion' drastisk har reduceret Københavns udledning af CO2. Men miljøforvalteren Jørgen Henningsen opfordrede allerede i 2013 til en grundig revurdering af energiregnskaber i et memorandum om anvendelse af biomasse.

Se hele Jørgen Henningsens memo, især afsnit 3 om fast biomasse.

Senere på året, når Amagers flisfyrede varmeværk BIO 4 åbner, får vi igen den gamle traver at høre: Værkets drift påstås at reducere CO2-udledningen med 400 000 tons sammenlignet med den mængde CO2, afbrænding af fossilt brændsel ville afstedkomme. Det giver HOFOR en indtægt på 400 000 CO2-kvoter – uden at skele til, hvor meget CO2 der bliver udledt fra skorstenene ved flisfyringen. Det nævnte memorandum kommer ind på det i kapitel 3 om fast biomasse.

I øvrigt er den Grønne Studenterbevægelse i kontakt med overborgmester Frank Jensen og har som svar på vores pressemeddelelse bedt om uddybende materiale. Foruden ovenstående har Rolf informeret dem om, at Danmarks Statistik siden 2015 har indarbejdet de årlige udledninger af CO2 fra biomasse i samlede nationale regnskaber, herunder Det Grønne Nationalregnskab Danmark 2014-2015 (udgivet 2017). De tager ‘den varme luft’ ud af de oppustede tal, som Københavns kommune kommer med.

Se Danmarks Statistiks analyse fra 2015.

LOB om KLIMA
30-05-2019

Brug arkene, hvis I som brændeovns-kritikere bliver spurgt om klima. Mange får at vide, at brændefyring skulle hjælpe mod opvarmning af vores atmosfære. Her er blot nogle af argumenterne imod denne påstand. Dels om den direkte klimapåvirkning via CO2, dels om misbrug af skovene og om forureningen med andre farlige stoffer.

LOB har sammenstillet hæftet i anledning af et klimamøde, arrangeret af Halsnæs afdelingen i Danmarks Naturfredningsforening.

LOB's klimahæfte (9 MB).
LOB's høringssvar på "Nationalt program for reduktion af luftforurening"
11-03-2019

LOB har afgivet høringssvar på udkast til "Nationalt program for reduktion af luftforurening". LOB fremhæver at

 • Brænndeovne bør udfases hurtigt.
 • Der skal politisk opmærksomhed på de særligt skadelige stoffer i røgen, f.e.x dioxin.
 • Bedre lokale målinger af eskponeringen savnes.
 • Kommunernes tilsynspligt og myndighed bliver styrket i forbindelse med røggener.
LOB's høringssvar i fuld tekst.
Dioxinforurening fra brænderøg
24-02-2019

I Danmark ved de fleste, at giftstoffet dioxin er en regelmæssig bestanddel af røgen fra brændeovne. LOB har ofte nævnt det og skrevet om det. Her følger to korte tekster af Solveig.

Den første handler om højdepunktet i 2006 af den danske dioxinforskning fra små træfyringsanlæg, hvor det er vist at dioxinforureningen i en landsby på Sjælland var tydeligt højere end i baggrunden.

Den anden omtaler, at Danmark har forpligtet sig i en international konvention om at nedbringe dioxinforureningen, men gør ikke noget for det, hvad angår små træfyringsanlæg. Den manglende handling forklares af Rolfs referat fra hans deltagelse i forberedelsen af den sidste indberetning til konventionen, hvor især Sundhedsstyrelsen fremstår som en 'tavshedens mur'.

Hent teksterne samlet her.
LOB afgiver høringssvar om "Bekendtgørelse om godtgørelse til skrotning af ældre brændeovne og pejseindsatse (udkast 23.11.18)"
23-01-2019

Tilskuddet til skrotning af ovne fra 1995 eller før er desværre det eneste tiltag på brændeovns-området, regeringen har valgt i medfør af sin stort opreklamerede klima- og luftplan fra oktober 2018.

LOB har svaret på et udkast til skrotningsbekendtgørelsen ved at fremhæve:

 • Træfyring i små fyringsanlæg uden røgrensning bør udfases.
 • Moderniseringen (udskiftning til nyere ovne) har et indbygget dilemma.
 • Dioxinproduktionen er et væsentligt problem.
 • Skatteydernes pengene burde bruges for at få mere sundhed ved nedlæggelse af ovnene - først i de mest belastede områder.
Se hele høringssvaret her.
Træbriketter – Kommentarer til DR1s udsendelse
29-12-2018

Kære Kontant, DR’s forbrugerprogram

På DRs hjemmeside skrev KRISTIAN NYGAARD JAKOBSEN den 06. DEC. 2018 KL. 06.00: "Mange forbrugere tyr til træbriketter, når de tænder op i brændeovnen. Briketterne kan købes mange steder, og prisforskellen er stor. Ti kilo briketter kan fås til knap 15 kr. hos en forhandler, mens andre tager det dobbelte. Som forbruger kunne man tro, at det skyldes kvalitetsforskel. Men en stikprøve-analyse, som DR’s forbrugerprogram Kontant har fået foretaget på laboratoriet Force Technology viser, at pris og kvalitet på ingen måde hænger sammen."

Jeg er overrasket og vred over, at DRs ansatte ved så lidt om KVALITET og kommer med misvisende oplysninger. Se vedhæftede dokument om kvalitet i forbindelse med træfyring i små anlæg.

Venlig hilsen
Solveig Czeskleba-Dupont
cand.scient.
tidl. formand for Landsforeningen til Oplysning om Brænderøgsforurening

Læs hele brevet her.
Dioxin og sædkvalitet – indlæg til Politiken
16-12-2018

Anders Legarth Schmidt skrev i Politiken den 22. nov. 2018, at danskerne i snit får dobbelt så meget dioxin ind i kroppen, som grænseværdien tillader. Men hvorfor er dette opsigtsvækkende?

Det hænger sammen med, at den kemiske klorforbindelse dioxin både er hormonforstyrrende og kræftfremkaldende, og at stoffet kun meget langsomt bliver nedbrudt i menneskekroppen. Den samlede nedbrydningstid strækker sig fra 5-50 år.

Den største kilde til dioxin i luften kommer fra afbrænding af træ i små træfyringsanlæg, dvs. brændeovne, træpillefyr og brændefyr. Disse anlæg står for ca. 60% af dioxinudledninger fra danske kilder til luften, mens ca. 25% skønnes at komme fra ildebrande.

Læs mere her.
Kære skorstensfejere
08-12-2018

Vi anerkender, at I er specialister på brugen af ildsteder, og at det er vigtigt, at ildsteder bliver kontrolleret af jer i de år, hvor de anvendes.

Til gengæld håber vi også, at I tager vores kritik af brugen af brændeovne i boligområder alvorligt. Og derfor sender vi jer vore kommentarer til de seneste reklamer, som I har udsendt, og spørger: Er luftforurening fra brændeovne og -fyr så ubetydelig, som I siger i jeres reklamer?

Venlig hilsen
Solveig Czeskleba-Dupont,
cand scient.
Tidl. formand for LOB (Landsforeningen til Oplysning om Brænderøgsforurening)

Læs mere her