Brænderøg
AOB - Arbejdsgruppen til Oplysning om Brænderøgsforurening (tidligere LOB)
Header

RGO

Rådet for Grøn Omstilling (https://rgo.dk/)

Stor NGO, har eksisteret i over 25 år, bl.a. som udgiver af bladet 'Global Økologi'; har prioriteret kampagner mod 'biler, bøffer og brændeovne'.

RGO hed tidligere DØR (Det Økologiske Råd).

MCS-Foreningen

MCS-Foreningen (https://mcsforeningen.dk/)

MCS-Foreningen eller Foreningen for Duft- og Kemikalieoverfølsomme har som opgaver at udbrede viden om og kendskab til MCS/duft- og kemikalieoverfølsomhed og gennem påvirkning af politikere og myndigheder at forbedre forholdene for duft- og kemikalieoverfølsomme.

Foreningen har afholdt størsteparten af omkostningerne for bog- udgivelsen "Brænderøg og helbred. Fra kilde til krop." fra Forlaget CNAS i 2018.

Facebook

Gruppen "Brændeovne: Minimér sundhedsskadelig brænderøgsforurening!" (https://www.facebook.com/groups/59271627299/, kræver Facebook login).

Dette Facebook-forum bliver administreret af tidligere medlem i LOBs bestyrelse, sygeplejerske Dorte Bille Meyling.

Læger og videnskabsfolk mod brænderøgsforurening

Doctors + Scientists Against Wood Smoke Pollution

Hent argumenter i kampen mod sundhedsfarerne ved brænderøg fra denne gruppe amerikanske eksperter i sygelighed fremkaldt af brænderøgens kemi.