Brænderøg
AOB - Arbejdsgruppen til Oplysning om Brænderøgsforurening (tidligere LOB)
Header

Her vises nyheder frigivet indenfor det seneste år. Se alternativt alle nyheder (siden 2010) i kort oversigts-form.

Hvor store er de helbredsmæssige omkostninger ved brug af brændeovne?
21-05-2010
I ‘Miljøøkonomiske beregningspriser for emissioner’ (Andersen, M.S. 2010. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 33 s. - Faglig rapport fra DMU nr. 783) kan man blandt andet finde vurderinger af de eksterne omkostninger ved luftforurening fra vejtrafik og fra samtlige kraftværksenheder i DK, de såkaldte større punktkilder. - I rapporten er de eksterne omkostninger for vejtrafikken sat til 215 kr. pr. kg fine partikler (PM2,5), mens de eksterne omkostninger for kraftværkerne er sat til 80 kr. pr. kg fine partikler. Forskellen hænger sammen med at udledningerne fra vejtrafikken sker i lav højde i modsætning til udledningerne fra kraftværkerne. - Det ville være interessant at se de tilsvarende beregninger for brændeovne, hvorfra der årligt udsendes ca. 20.000 tons fine partikler i følge DMU.
Rapporten kan ses her.