Brænderøg
AOB - Arbejdsgruppen til Oplysning om Brænderøgsforurening (tidligere LOB)
Header

Her vises nyheder frigivet indenfor det seneste år. Se alternativt alle nyheder (siden 2010) i kort oversigts-form.

WHO (Verdens Sundhedsorganisation): Udendørs luftforurening er en førende miljøårsag til kræftdødsfald
09-01-2014

Den 17. oktober 2013 udsendte WHOs datterorganisation IARC (International Agency for Research on Cancer) en pressemeddelelse fra Geneve, som slog fast at IARC nu har klassificeret udendørs luftforurening som kræftfremkaldende for mennesker. Et resume af IARCs vurdering er offentliggjort i The Lancet Oncology torsdag d. 24. oktober 2013.

De skrev:

"Efter omhyggelig gennemgang af den seneste, tilgængelige videnskabelige litteratur indsamlet af IARC Monografi Program konkluderede Verdens førende eksperter, at der er tilstrækkelig bevis for at immisioner fra udendørs luftforurening forårsager lungekræft. De kunne også notere sig en positiv sammenhæng med stigende risiko for blærekræft.

Fine partikler, som er en af de største bestanddele i udendørs luftforurening, blev vurderet selvstændigt og også klassificeret som kræftfremkaldende for mennesker.

IARC-vurderingen viste en forøget risiko for lungekræft ved voksende niveauer af partikelimmisioner og luftforurening. Skønt sammensætningen af luftforurening og immisionsniveauer kan variere dramatisk mellem forskellige steder, gælder arbejdsgruppens konklusioner for alle regioner i hele Verden.

Et stort miljømæssigt sundhedsproblem

Luftforurening er allerede kendt for at øge risikoen for en lang række sygdomme, som luftvejs- og hjertesygdomme. Studier indikerer at immissions-niveauerne er steget signifikant i nogle dele af Verden i de seneste år, især i hurtigt industrialiserende lande med store befolkninger. De nyeste data indikerer at i Verden som helhed døde 223.000 af lungekræft forårsaget af luftforurening i 2010.

IARCs Monografi

IARCs mongografi nr. 109 er baseret på en uafhængig gennemgang af mere end 1000 videnskabelige artikler om undersøgelser fra fem kontinenter. Disse artikler analyserer de kræftfremkaldende egenskaber ved forskellige forurenende stoffer i udendørs luftforurening, især ved fine partikler og transport-relateret forurening. Vurderingen er gennemført ud fra resultaterne fra store epidemiologiske undersøgelser, som inkluderer millioner af folk i Europa, i Nord- og Sydamerika og i Asien.

De dominerende kilder til udendørs luftforurening er transport, stationære energianlæg, emissioner fra industri og landbrug, boligopvarmning og madlavning. IARCs direktør Dr. Christopher Wild understreger, at det at klassificere udendørs luftforurening som kræftfremkaldede for mennesker er et vigtigt skridt. Der er effektive måder at reducere luftforureningen på, og når man tager omfanget af den immission, der påvirker folk Verden over i betragtning, bør denne rapport sende et stærkt signal til det internationale samfund om at skride til handling uden yderligere forsinkelse."

(Oversat fra IARCs pressemeddelelse af Solveig C. - Dupont)