Brænderøg
AOB - Arbejdsgruppen til Oplysning om Brænderøgsforurening (tidligere LOB)
Header

Her vises nyheder frigivet indenfor det seneste år. Se alternativt alle nyheder (siden 2010) i kort oversigts-form.

Svar fra Miljøministeren/MST på kritik af rygestopkampagnen
04-04-2012

På vegne af Miljøministeren har Charlotte von Hessberg i Miljøstyrelsen (CvH) svaret på LOBs kritik af rygestopkampagnens påstand om at 80% af de sundhedsskadelige partikler i brændeovnsrøgen fjernes ved optænding af ovnen ovenfra. - Det lader ikke til at ministeriet i øjeblikket vil revidere den misvisende kampagne, men de giver os dog ret i at det er forkert at tale om en reduktion på 80% af partiklerne, når det faktisk er partikelmassen, der reduceres. Se figuren nedenfor. - Figurteksten fremhæver, at massen af en partikel på 10 µm i diameter er lig massen af 1 mia. partikler med en diameter på 0,01µm. Efter LOBs opfattelse er det ikke ligegyldigt om man får én stor forbrændingspartikel ind i næsen eller 1 mia. små sundhedsskadelige partikler.

I CvHs svar har der indsneget sig en citat-fejl, idet CvH skriver at de australske studier, som vi har henvist til i vores kritik, påstår at alle partikler fra brændeovne er mindre end 2,5 µm i diameter. Det er ikke korrekt. Studiet viser at partiklerne er mindre end 10µm og at der ydermere er en betydelig mængde partikler mellem 2,5 µm og 10 µm den første halve time efter optænding.

De australske studier kan findes via linket http://www.ea.gov.au/atmosphere.

Figurkilde: Miljøministeriets Miljøprojekt nr. 1021: Luftforurening med partikler i Danmark (2005), s. 22

Se hele svaret fra MST her