Brænderøg
AOB - Arbejdsgruppen til Oplysning om Brænderøgsforurening (tidligere LOB)
Header

Her vises nyheder frigivet indenfor det seneste år. Se alternativt alle nyheder (siden 2010) i kort oversigts-form.

LOB afviser moderniserings-strategien i høringssvar om ejerskifte
23-03-2020

I begyndelsen af året fremsatte miljøminister Wermelin et lovforslag om indgreb i ejendoms-handeler hvor brændeovne indgår. Dette er første gang, lovgiverne træder i karakter over for de folkesygdomme som brænderøgen forårsager i tætte bebyggelser.

Ifølge ministerens udtalelser i forbindelse med fremsættelsen er hun klar over, at der skal mere til end bare at udskifte brændeovne fra før 2003. Lad os håbe, at der kommer videregående indgreb i en retning, der ikke dogmatisk stoler på fornyelse af ovnene (”moderniserings-strategien”), som kun hjælper mod nogle forurenende stoffer, men ikke hjælper mod nogle af de værste som ultrafine partikler og dioxin.

LOB konkluderer i høringssvaret: "Bemyndigelsen af miljøministeren til ved ejerskifte at gribe ind i ovnparkens sammensætning bør gennemføres. På baggrund af viden om giftstoffer, der ikke gennem moderniseringen nedbringes i tilstrækkelig grad, bør målsætningen dog udvides til også at omfatte en præmie for nedlæggelsen af både fyringssted og skorstene."

Herved ville miljø- og sundhedsmålene stå stærkere. Ellers - hvis tiltaget kun fornyer ovnene - går dette første skridt i en problematisk retning, da det så ender som erhvervsstøtte til et sort erhverv der gerne vil grønvaskes.

Læs hele høringssvaret her.