Brænderøg
AOB - Arbejdsgruppen til Oplysning om Brænderøgsforurening (tidligere LOB)
Header

Her vises nyheder frigivet indenfor det seneste år. Se alternativt alle nyheder (siden 2010) i kort oversigts-form.

LOB om KLIMA
30-05-2019

Brug arkene, hvis I som brændeovns-kritikere bliver spurgt om klima. Mange får at vide, at brændefyring skulle hjælpe mod opvarmning af vores atmosfære. Her er blot nogle af argumenterne imod denne påstand. Dels om den direkte klimapåvirkning via CO2, dels om misbrug af skovene og om forureningen med andre farlige stoffer.

LOB har sammenstillet hæftet i anledning af et klimamøde, arrangeret af Halsnæs afdelingen i Danmarks Naturfredningsforening.

LOB's klimahæfte (9 MB).