Brænderøg
AOB - Arbejdsgruppen til Oplysning om Brænderøgsforurening (tidligere LOB)
Header

Her vises nyheder frigivet indenfor det seneste år. Se alternativt alle nyheder (siden 2010) i kort oversigts-form.

Miljøstyrelsen har ændret sin liste over uønskede stoffer 2009
05-07-2010
I forbindelse med en høringsrunde om “Listen over uønskede stoffer 2009” i foråret 2010, sendte LOB et høringsvar til Miljøstyrelsen, som skrev, at dioxin bliver reguleret af dioxinhandlingsplanen. Vi gjorde opmærksom på, at denne handlingsplan var blevet afsluttet i 2005. Derfor har Miljøstyrelsen ændret dette i teksten til listen.
Læs mere her.