Brænderøg
LOB - Landsforeningen til Oplysning om Brænderøgsforurening
Header

Aflysning af generalforsamlingen 2. april 2020

Brønshøj, 13. marts 2020

Vi aflyser hermed vores generalforsamling på grund af Corona-virus.

På baggrund af Covid-19 og dens formodede endnu større udbredelse i løbet af foråret, har vi fundet det fornuftigt at udskyde vores generalforsamling til senere. Der vil tilgå oplysning om dato mv. efter de almindelige regler for indkaldelse, dvs. senest 4 uger før afholdelse.

Vi håber på at mange vil møde op på vores generalforsamling til den tid, og at vi kan finde medlemmer som har lyst til at indgå i bestyrelsesarbejdet. Der er mange vigtige opgaver som venter på os i arbejdet med at sikre en bedre luftkvalitet i vores omgivelser.

Med venlig hilsen og en opfordring om at tage vare på jer selv og jeres familie!

Kjeld Secher, formand LOB

 

To hurtige spørgsmål om brænderøg

  • Hvor mange mennesker i Danmark føler sig generet af brænderøg?
  • Hvorfor advarer Verdenssundhedsorganisation mod brug af brænde til opvarmning i Europa?

Find svarene her på LOB's hjemmeside! Tip: Se denne nyhed og denne nyhed.

Brændeovnsrøg

Hovedparten af fine partikler fra danske kilder kommer fra brændeovnsrøg. Røgen indeholder flere hundrede forskellige stoffer, som vi oplever som mere eller mindre generende. Det drejer sig bla. om tjærestoffer, benzen og dioxiner.

Kendskabet til brænderøgens sundhedsskadelige virkninger har været udbredt i USA siden 1980. I Danmark vinder denne indsigt kun langsomt frem.

Helbredseffekter

Røglugt er et faresignal. Luftforurening med fine partikler, tjærestoffer, benzen og dioxin kan give anledning til alvorlige sundhedseffekter. Det gælder både akutte effekter som irritation af øjne, næse eller hals og langtidseffekter som allergi, astma, kræft og lunge-, hjerne- og hjertekarsygdomme. Specielt er dioxin kendt for at være hormonforstyrrende.

Små børn, gravide kvinder, ældre mennesker, folk med luftvejs- og hjertelidelser og kemikalieoverfølsomme tåler dårligst brændeovnsrøg.

Gå i dybden - med gratis e-bog

LOB's formand fra 2009 til 2016, Solveig Czeskleba-Dupont, har skrevet bogen "Brænderøg og Helbred – fra kilde til krop".

Bogen er på 236 sider med mange figurer, tabeller og farvefotos. Den er tilgængelig som gratis e-bog her på siden.

Den trykte udgave kan bestilles via boghandelen, ved at skrive leveringsadressen til info@cnas.dk, og indsætte beløbet kr. 275.- på konto 5396 0248660 (CNAS), eller via MobilePay:

Tlf. nr: 2559 5072
Tekst: "Bog" + leveringsadresse.

Læs mere om bogen her på siden.

 

Beskyttelse

Erstat jeres egen brændeovn med en mindre sundhedsskadelig opvarmningsform som f.eks. varmepumpe eller fjernvarme.

Tal med venner og naboer om røggenerne fra brændeovne.

Ved væsentlige røggener kan I kontakte teknik- og miljøforvaltningen i kommunen.

LOB - Landsforeningen til Oplysning om Brænderøgsforurening arbejder for

  • At fremme kendskabet til brænderøgens skadelige virkninger for at få fjernet røggener fra boligområder.
  • At opbygge et vidensarkiv til hjælp for Landsforeningens medlemmer.
  • At bistå medlemmer i deres klagesager over røggener.

LOB's bestyrelse består af fire personer. Kjeld Secher er formand. Han kan kontaktes på .

Foreningens vedtægter kan downloades her.

Som medlem får du tilsendt vores medlemsblad "Røgfanen". Se oversigt over tidligere udgivelser her.

Indmeldelse

Send en mail med navn, adresse og tlf.nr. til foreningens mailbox eller send os en sms til mobilnr. 2567-6094.

Medlemskontingent er 150 kroner årligt. Indbetales til foreningens konto:

Reg. nr.:4317 (Danske Bank)
Konto nr.:4685115263
Tekst:"Kontingent 2020"

Eller via MobilePay:
Nye medlemmer: Husk at medsende e-mail adresse ved betaling hvis I vil modtage medlemsbladet.

Tlf. nr:9390 0014
Tekst:"Kontingent 2020"

Indbetales der kontingent for flere personer, så angiv venligst antal, f.ex. "Kontingent 2020 x 2"

Donationer modtages med tak. Brug da venligst teksten "Donation".