Brænderøg
LOB - Landsforeningen til Oplysning om Brænderøgsforurening
Header

Meddelelse fra kassereren

Husk at betale kontingent for 2018 inden generalforsamlingen 15. april (nærmere detaljer følger).

Kontingentet er fortsat på 100 kr. og betales på reg. nr. 4317 konto 4685115263 (yderligere detaljer nederst på siden).

To hurtige spørgsmål om brænderøg

  • Hvor mange mennesker i Danmark føler sig generet af brænderøg?
  • Hvorfor advarer Verdenssundhedsorganisation mod brug af brænde til opvarmning i Europa?

Find svarene her på LOB's hjemmeside! Tip: Se denne nyhed og denne nyhed.

Brændeovnsrøg

Hovedparten af fine partikler fra danske kilder kommer fra brændeovnsrøg. Røgen indeholder flere hundrede forskellige stoffer, som vi oplever som mere eller mindre generende. Det drejer sig bla. om tjærestoffer, benzen og dioxiner.

Kendskabet til brænderøgens sundhedsskadelige virkninger har været udbredt i USA siden 1980. I Danmark vinder denne indsigt kun langsomt frem.

Helbredseffekter

Røglugt er et faresignal. Luftforurening med fine partikler, tjærestoffer, benzen og dioxin kan give anledning til alvorlige sundhedseffekter. Det gælder både akutte effekter som irritation af øjne, næse eller hals og langtidseffekter som allergi, astma, kræft og lunge-, hjerne- og hjertekarsygdomme. Specielt er dioxin kendt for at være hormonforstyrrende.

Små børn, gravide kvinder, ældre mennesker, folk med luftvejs- og hjertelidelser og kemikalieoverfølsomme tåler dårligst brændeovnsrøg.

 

Beskyttelse

Erstat jeres egen brændeovn med en mindre sundhedsskadelig opvarmningsform som f.eks. varmepumpe eller fjernvarme.

Tal med venner og naboer om røggenerne fra brændeovne.

Ved væsentlige røggener kan I kontakte teknik- og miljøforvaltningen i kommunen.

LOB - Landsforeningen til Oplysning om Brænderøgsforurening arbejder for

  • At fremme kendskabet til brænderøgens skadelige virkninger for at få fjernet røggener fra boligområder.
  • At opbygge et vidensarkiv til hjælp for Landsforeningens medlemmer.
  • At bistå medlemmer i deres klagesager over røggener.

LOB's bestyrelse består af seks personer. Jan Holst Jensen er formand. Han kan kontaktes på .

Foreningens vedtægter kan downloades her.

Indmeldelse

Send en mail med navn, adresse og tlf.nr. til foreningens mailbox eller send os en sms til mobilnr. 2567-6094.

Medlemskontingent er 100 kroner årligt. Indbetales til foreningens konto:

Reg. nr.:4317 (Danske Bank)
Konto nr.:4685115263
Tekst:"Kontingent 2018"

Eller via MobilePay:

Tlf. nr:9390 0014
Tekst:"Kontingent 2018"

Indbetales der kontingent for flere personer, så angiv venligst antal, f.ex. "Kontingent 2018 x 2"

Donationer modtages med tak. Brug da venligst teksten "Donation".