Brænderøg
AOB - Arbejdsgruppen til Oplysning om Brænderøgsforurening (tidligere LOB)
Header

Her vises nyheder frigivet indenfor det seneste år. Se alternativt alle nyheder (siden 2010) i kort oversigts-form.

Ventilation og træfyringsanlæg
03-07-2016

Kender I lugten af røg i stuen? - Det gør rigtig mange danskere, uden at de selv har en brændeovn eller lignende.

Ventilationsanlæg og brændeovne konkurrerer om ilten i udeluften. Uden ilt kan man ikke opnå formålet med anlæggene. Som bekendt skal ventilationsanlæg skaffe beboere ilt til indånding, og brændeovne skal skaffe beboere varme gennem iltforbrugende forbrænding. De nye byggenormer med tæt isolering lægger op til, at der er ventilationsanlæg i bygningerne. Fordi anlæggene er konkurrerende systemer, kræver udviklingen statslig regulering. Heldigvis har Miljøstyrelsen med deres nye brændeovnsvejledning fra 2016 (s. 21) opfattet dette som en risiko for væsentlig forurening ved brænderøg, der gør at kommunerne må skride ind:

"En særlig problemstilling er bebyggelse, hvor naboen til et fyringsanlæg har et automatisk ventilationsanlæg (eksempelvis Genvex, Nilan, Duka). Her er der risiko for, at ventilationsanlægget suger røgen ind i huset og fordeler røgen i samtlige rum og dermed særlig risiko for, at røgen giver anledning til gener. Ved vurderingen af forureningens væsentlighed vil der i dette tilfælde kunne lægges vægt på hensynet til, at naboen oplever generne fra brænderøgen indendørs, hvilket kan udgøre en særlig begrænsning i hans/hendes anvendelse af sin ejendom."

http://braendefyringsportalen.dk/media/168332/vejledning_braendefyring_maj2016.pdf