Brænderøg
AOB - Arbejdsgruppen til Oplysning om Brænderøgsforurening (tidligere LOB)
Header

Her vises nyheder frigivet indenfor det seneste år. Se alternativt alle nyheder (siden 2010) i kort oversigts-form.

Vejledning til Brændeovnsbekendtgørelsen
05-06-2016

Den 25. maj 2016 offentliggjorde Miljøstyrelsen en vejledning til brændeovnsbekendtgørelsen. Den er elektronisk og kan findes på http://braendefyringsportalen.dk/media/168332/ vejledning_braendefyring_maj2016.pdf.

De ialt 80 sider, som uddyber reglerne om brug af brændeovne, brændekedler, træpillefyr og mindre, biomassefyrede fjernvarmeanlæg (med en kapacitet på mindre end 1MW), er især beregnet til kommunale sagsbehandlere ved klager over brænderøg. Men sammen med vejledningen præsenterer Miljøstyrelsen også en portal om brændefyring, der giver gode råd til os andre, dvs. ejere af træfyringsanlæg, naboer til brændeovne mfl...

Se www.brændefyringsportalen.dk.

Iøvrigt fremkommer vejledningen med nye oplysninger om antallet af små fastbrændselsanlæg:

  • ca. 750.000 brændeovne
  • ca. 71.500 brændekedler (manuelt fyrede)
  • ca. 10.000 halmfyr
  • ca. 175.000 pillefyr og -ovne
  • IALT ca. 1.006.500 små fastbrændselsanlæg

Det er heller ikke kendt i detaljer, hvor mange automatisk fyrede brændekedler, masseovne, historiske ovne etc. der er i Danmark. Derfor er en regulær geografisk kortlægning af alle små fastbrændselsanlæg tiltrængt.

PS. I senere opslag vil vi se mere kritisk på vejledning og portal. scd