Brænderøg
AOB - Arbejdsgruppen til Oplysning om Brænderøgsforurening (tidligere LOB)
Header

Her vises nyheder frigivet indenfor det seneste år. Se alternativt alle nyheder (siden 2010) i kort oversigts-form.

Emissioner fra træfyrede brændeovne og –kedler Miljøprojekt nr. 1324
13-04-2010
Konsulentfirmaet Carl Bro har i en ny miljørapport til Miljøstyrelsen (miljøprojekt nr. 1324, april 2010) fordelt danskernes brændselsforbrug på den nuværende bestand af ovntyper. Til det formål har Carl Bro-gruppen gennemført telefon-interviews med 15 skorstensfejere, men det resulterende datagrundlag betegnes af forfatterne selv som “langt fra tilstrækkeligt til at være statistisk repræsentativt”. - Brændselsforbruget kan man finde i ‘Energistatistikken 2008’ fra Energistyrelsen. - En anden del af rapporten drejer sig om forslag til en revision af emissionsfaktorerne for partikler, dioxin, PAH og NMVOC, der kan benyttes som grundlag for opdaterede fremskrivninger af luftemissioner fra danske kilder (eks. FR. 776, marts 2010). - I denne sammenhæng er det et stort problem, at der ikke findes en pålidelig oversigt over ovnbestanden i DK, sådan som man har det i Schweiz.
Miljøprojekt nr. 1324 kan ses her.