Brænderøg
AOB - Arbejdsgruppen til Oplysning om Brænderøgsforurening (tidligere LOB)
Header

Her vises nyheder frigivet indenfor det seneste år. Se alternativt alle nyheder (siden 2010) i kort oversigts-form.

NOx og dioxin sætter grænser for brændeovns-modernisering.
09-11-2015

Folkevogns-skandalen her i efteråret minder os om, at forbrænding i atmosfæren frembringer mange forskellige stoffer. Blandt andet går luftens ilt og kvælstof i forbindelse med hinanden, når de bliver udsat for højere temperaturer end normalt, sådan som det sker ved forbrænding af diesel - eller træ. VWs manipulationer ved udendørs kørsel gik ud på at sløre sammenhængen mellem større forurening med kvælstofilter (NOx) og hurtigere biler.

Hvordan er det med brændeovne og forbrændingstemperaturer?

I et notat "Brændeovnes bidrag til luftforurening i København" fra DCE skriver Steen Solvang Jensen mfl., at der generelt dannes mere NOx ved højere forbrændingstemperaturer i ovnene. Det er årsagen til, at moderne ovne (nyere end 2005) ved tests i laboratoriet har højere emissionsfaktorer (emission pr. energienhed) end ældre ovne.

Det bemærkelsesværdige ved tabellen ovenfor er, at NOx-emissionsfaktorerne for de svanemærkede ovne er en del større end for de ældre ovne, mens forholdet er omvendt for PM2,5 og PM10 målt i vægt (målt i antal ser det anderledes ud).

Den ellers dårligere forbrænding i de ældre ovne er altså en fordel, hvad angår kvælstofilter (NOx).

Noget lignende har Ole Schleicher mfl. (2001, s. 38) rapporteret om mht. dioxin fra en testet brændeovn: “Mod forventning udviser natfyring en mindre emission af dioxin end normalfyring [...] (Det) kan skyldes den væsentlig lavere forbrændingstemperatur”.

De afvigende resultater for NOx og dioxin er bekræftet af australske undersøgelser (Gras, J. mfl. 2002, Summary and conclusions).

Både for dioxin og for NOx har vi altså en kritisk diagnose, der peger på et uløseligt dilemma: Disse to giftige bestanddele af brænderøg kan ikke nedbringes ved at udskifte gamle ovne med nye - selvom det ville være ønskeligt af hensyn til en del af partikelforureningen og andre farlige stoffer som f.eks. kulilte.

Kilder:
Jensen, S.S., mfl. (2015): Brændeovnes bidrag til luftforurening i København (Notat fra DCE)
Schleicher, Ole mfl. (2001): Måling af dioxinemissionen fra udvalgte sekundære kilder. (Miljøprojekt 649, Miljøstyrelsen)
Gras, J. mfl. (2002): Emissions from domestic solid fuel burning appliances (Environment Australia, http://www.environment.gov.au/archive/atmosphere/airquality/publications/report5/chapter10.html)