Brænderøg
AOB - Arbejdsgruppen til Oplysning om Brænderøgsforurening (tidligere LOB)
Header

Her vises nyheder frigivet indenfor det seneste år. Se alternativt alle nyheder (siden 2010) i kort oversigts-form.

Pressemeddelelse: En brændeovn forurener 50-100 gange mere end et oliefyr
21-10-2014

Begræns brugen af din brændeovn mest muligt!

Den opfordring får ejerne af Danmarks 750.000 brændeovne her ved starten af fyringssæsonen fra Landsforeningen til Oplysning om Brænderøgsforurening.

– Ifølge Miljøstyrelsen forurener en svanemærket brændeovn godt 50 gange mere end et oliefyr og 265 gange mere end et naturgasfyr, mens en ældre brændeovn forurener godt 100 gange mere end et oliefyr og 500 gange mere end et naturgasfyr, siger formanden for landsforeningen, cand.scient. Solveig Czeskleba-Dupont.

– Brændeovne er langt den mest forurenende opvarmningskilde. Røgen er ekstremt sundhedsskadelig og indeholder bl.a. fine partikler, der kan vandre rundt i kroppen og sætte sig i lungevævet. Ifølge FNs sundhedsorganisation WHO er disse partikler kræftfremkaldende.

Ifølge Nationalt Center for Miljø og Energi står træfyring i de danske boliger for 67 procent af det danske udslip af fine partikler, 71 procent af tjærestofferne (PAH) og cirka 60 procent af dioxinudslippet.

En undersøgelse, som centeret lavede i 2013, viser, at cirka to tredjedele af luftforureningen fra københavnske kilder kommer fra brændeovne og cirka en fjerdedel fra trafikken. Centerets målinger i forskellige villakvarterer med mange brændeovne har vist tre gange så høj forurening med tjærestoffer som på H.C. Andersens Boulevard i København.

– Ifølge en forsigtig vurdering fra Sundhedsstyrelsen medfører brændeovnsrøg mindst 200 for tidlige dødsfald i Danmark hvert år og et øget antal hospitalsindlæggelser på grund af sygdomme som astma, blodpropper og lungekræft. En helbredsundersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed i 2010 viser, at 450.000 danskere føler sig generet af brænderøg i deres boligkvarter. En ny undersøgelse er på vej, og den vil formentlig vise et endnu højere tal, da antallet af brændeovne er steget, siger Solveig Czeskleba-Dupont videre.

– Vi oplever et massivt ukendskab til de sundhedsskadelige virkninger af brænderøg, og derfor har vi opfordret såvel Miljøstyrelsen som Miljøministeren til at intensivere oplysningen om brændeovnes skadelige virkninger. Vi tror på, at ejerne af de 750.000 danske brændeovne vil begrænse brugen af deres ovne, hvis de kender konsekvenserne, og at ejerne af gamle brændeovne, som forurener mest, vil skrotte dem.