Brænderøg
AOB - Arbejdsgruppen til Oplysning om Brænderøgsforurening (tidligere LOB)
Header

Her vises nyheder frigivet indenfor det seneste år. Se alternativt alle nyheder (siden 2010) i kort oversigts-form.

90 fremtrædende amerikanske naturvidenskabsfolk skriver til Kongressen om CO2-udslip fra biomasse.
28-05-2010
I deres brev til formanden for Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi og flertallets formand i Senatet, Harry Reid, understregede de 90 forskere: “Erstatning af fossile brændsler med bioenergi stopper ikke de direkte CO2- emissioner fra udstødningsrør og skorstene. Skønt emissioner fra fossile brændsler bliver reduceret eller helt fjernet, så erstatter forbrænding af biomasse nemlig emissioner fra fossile brændsler med sine egne emissioner (der endog kan være højere pr. energienhed på grund af biomassens mindre forhold mellem energi og biomasse).” Og “Dét at rydde eller beskære skov til energiformål enten for at brænde træet direkte i kraftværker eller for at erstatte skovene med bioenergiplanter har dén netto-effekt, at der frigives kulstof til atmosfæren, som ellers var bundet - præcist ligesom udvinding og forbrænding af fossile brændsler. Dette frembringer en kulstofgæld, det kan reducere skovens fortsatte kulstofoptag, og det kan resultere i øget nettodrivhusgas- emissioner i en lang periode og derved undergrave de drivhusgasreduktioner, der er nødvendige i de næste årtier.”
Se dokumentationen for disse udsagn og læs videre her.