Brænderøg
AOB - Arbejdsgruppen til Oplysning om Brænderøgsforurening (tidligere LOB)
Header

Her vises nyheder frigivet indenfor det seneste år. Se alternativt alle nyheder (siden 2010) i kort oversigts-form.

Ministerrokaden og træpille-bonanza
18-02-2014

Online-udgaven af bladet INGENIØREN gjorde lørdag den 15.februar status over processen op til regeringens længe ventede stillingtagen til den foreliggende bioenergi-analyse. Regeringen bør ikke mindst sige, om fremtiden skal se mere eller mindre træpillefyring på kraftværkerne. Men ministerrokaden fornylig har ikke nødvendigvis forbedret chancerne for en god, saglig afgørelse, antyder artiklen hos Ingeniøren. (Se hertil nyheden på LOBs website den 26.1. 'Goldman Sachs og træpillerne')

Mandag den 17.februar fulgte så endnu en artikel i Ingeniøren der omtaler et 'parts- indlæg' fra den side der er udset til i fremtiden at levere en stor part af DONG Energy's træpillebehov, nemlig det amerikanske samfund.

Det omtalte 'parts-indlæg' er et brev fra 40 amerikanske biologer, økologer m.v. der i sommers henvendte sig til EU-kommissionen med opfordringen til at forlade dogmet om CO2- neutralitet hvad angår biomasse fra skovene og den derved fordrejede energipolitik. Brevet kan læses her i LOBs oversættelse.