Brænderøg
AOB - Arbejdsgruppen til Oplysning om Brænderøgsforurening (tidligere LOB)
Header

Her vises nyheder frigivet indenfor det seneste år. Se alternativt alle nyheder (siden 2010) i kort oversigts-form.

Nyt udkast til en brændeovnsbekendtgørelse
05-12-2013

Den 3.12.13 blev et nyt udkast til en 'brændeovnsbekendtgørelse' offentliggjort. Den skal regulere luftforurening fra fyringsanlæg til fast brændsel op til 1MW, dvs. anlæg lige fra små brændeovne og op til store centrallvarmeanlæg.

Det mest interessante for røgramte er, at "Udmundingen på aftrækssystemer, der etableres eller ændres væsentligt efter denne bekendtgørelses ikrafttræden, skal, for så vidt angår tilsluttede fyringsanlæg med en samlet varmeeffekt på op til 30 kW, inden for en omkreds af 15 meter rage mindst 1 meter over overkanterne af ventilationsåbninger, vinduer eller døre.". (§11 stk. 2).

Ud fra høringsbrevet er det klart, at der tænkes på naboers ventilationsåbninger, vinduer og døre. Dette er nyt i forhold til den p.t. gældende bekendtgørelse og i forhold til det første udkast fra dec. 2012.- Hvis kommunerne i fremtiden ville regulere luftforureningen fra brændeovne efter hensigten med ovenstående, ville det hjælpe en del mennesker rundt om i Danmark.

Hele høringsbrevet og høringsudkastet kan læses her:

Høringsfristen er 11.01.14.