Brænderøg
AOB - Arbejdsgruppen til Oplysning om Brænderøgsforurening (tidligere LOB)
Header

Her vises nyheder frigivet indenfor det seneste år. Se alternativt alle nyheder (siden 2010) i kort oversigts-form.

I København forurener brændeovne tre gange mere end bilos
05-07-2013

Dette har en forskergruppe (J. Brandt mfl.) fra Det Nationale Center for Miljø og Energi (DCE) i Aarhus beregnet. - Resultatet blev offentliggjort den 24. juni 2013 i to rapporter, som Miljøborgmester Ayfer Baykal havde bestilt.

Herefter beskæftigede Danmarks Radio sig i flere dage indgående med luftforureningsproblemerne i storbyen. Som ved en tilsvarende undersøgelse om luftforurening i Danmark har forskergruppens opgave været at kvantificere sundhedseffekterne og de eksterne omkostninger fra luftforureningen i henholdsvis Hovedstadsregionen og i København og Frederiksberg Kommuner. Undersøgelsen for hele Danmark blev omtalt som 'Nyhed' her på hjemmesiden 14-05-2011.

De lokale emissionskilder (dvs. kilder i Københavns og Frederiksberg Kommuner) bidrager i alt med ca. 70 for tidlige dødsfald i København/ Frederiksberg om året. De vigtigste lokale kilder er forbrænding i brændeovne/ kedler, som bidrager med ca. 40 for tidlige dødsfald og vejtrafik, der bidrager med 20 for tidlige dødsfald (ca. 10 år i gennemsnit). - Ud over for tidlige dødsfald resulterer luftforureningen i mange tilfælde af sygelighed som kronisk bronkitis, astma, hospitalindlæggelser i forbindelse med luftvejslidelser, blodprop i hjernen, tilfælde af hjertesvigt, lungekræft samt nedsat aktivitet (sygedage). - Økonomisk set har J. Brandt mfl. beregnet, at de eksterne omkostninger i København/Frederiksberg pga. luftforureningen fra lokale brændeovne og -kedler i 2010 blev på 329 mio. kroner og fra lokal vejtrafik på 113 mio. kroner.

Et stop for brug af brændeovne i de to kommuner ville med andre ord spare københavnerne for mange sygedage og samfundet for mange penge. LOB anbefaler, at der snarest etableres et nært samarbejde mellem Miljøstyrelsen og de to kommuner om en ny kommunal brændeovnspolitik, der f.eks. inspireret af Malmø Kommune skal beskytte borgene mod individuel træfyring i storbyen.

Man kan se de to rapporter fra DCE her:

http://www.dmu.dk/Pub/SR57.pdf
http://www.dmu.dk/Pub/SR64.pdf