Brænderøg
AOB - Arbejdsgruppen til Oplysning om Brænderøgsforurening (tidligere LOB)
Header

Her vises nyheder frigivet indenfor det seneste år. Se alternativt alle nyheder (siden 2010) i kort oversigts-form.

Foreløbige resultater af partikeltælling i Charlottenlund
30-03-2013

Et af LOBs medlemmer har siden september 2012 haft en partikeltæller kørende i Charlottenlund.

Som i Brønshøj ses en markant forøgelse af partikelniveauet i fyringssæsonen. Data indikerer at der periodevis i fyringssæsonen forekommer væsentlig lokal luftforurening.

Læs rapporten her.