Brænderøg
AOB - Arbejdsgruppen til Oplysning om Brænderøgsforurening (tidligere LOB)
Header

Her vises nyheder frigivet indenfor det seneste år. Se alternativt alle nyheder (siden 2010) i kort oversigts-form.

PAH-målinger i Jyllinge
10-11-2011

Fra marts 2010 til maj 2011 har medarbejdere fra Aarhus Universitet (tidligere Danmarks Miljøundersøgelser) gennemført målinger på Værebro Vandværks område i villabebyggelsen Nordmarken/Jyllinge.

Samtidig er lignende målinger foretaget på målestationen ved H.C. Andersens Boulevard/København (HCAB). - På figuren ovenfor kan man se, at de to måleserier overordnet følger hinanden med væsentligt højere PAHkoncentrationer i vintermånederne end om sommeren. Men niveauet for koncentrationerne er meget højere i Jyllinge end ved HCAB om vinteren på grund af de mange brændeovne i Nordmarken/Jyllinge. - Rapporten er blevet ivrigt kommenteret i pressen her de første uger af november måned 2011.

Læs videre her.