Brænderøg
AOB - Arbejdsgruppen til Oplysning om Brænderøgsforurening (tidligere LOB)
Header

Her vises nyheder frigivet indenfor det seneste år. Se alternativt alle nyheder (siden 2010) i kort oversigts-form.

Helbredseffekter af danske brænderøgspartikler belyst eksperimentelt
03-08-2011

Med denne titel udgav Miljøstyrelsen i april 2011 Miljøprojekt Nr. 1357. Ved nærmere gennemsyn viser publikationen sig at være et dansk resumé af undersøgelser udført af Pernille Høgh Danielsen, Peter Møller og Steffen Loft, som blev omtalt på denne hjemmeside den 17. marts 2011 med overskriften Brændeovnsrøg skader DNA på samme måde som dieselpartikler.

Miljøstyrelsen betragter dette projekt som en eksperimentel opfølgning af det gamle Miljøprojekt Nr. 1235 fra 2008, der var et review af litteraturen vedrørende brænderøgspartiklernes sundhedsskadelige effekter.

De eksperimentelle undersøgelser i projekt Nr. 1357 fokuserer på vurdering af brænderøgspartiklers toksiske effekter i form af oksidativt stress og betændelser, som er centrale mekanismer for effekter på lunger og hjertekarsystemet, og desuden DNA-skader forårsaget af oksidativt stress, som er særligt relevant for kræftrisiko. - Eksperimenterne foregik dels på menneskelige cellekulturer og dels på levende rotter.

Undersøgelserne viser, at "rene brænderøgspartikler generelt er mere toksiske end bagrundspartikler pr. masseenhed, mens partikler fra et brændeovnskvarter i Slagslunde giver effekter, der kan betegnes som midt imellem effekterne af de rene brænderøgspartikler og regionale baggrundspartikler". - Med andre ord er der en sammenhæng mellem nærhed mellem forureningskilde og de udsatte befolkningsgrupper på den ene side og helbredseffekternes omfang på den anden side. Og derfor vil der være regionale forskelle i Danmark på befolkningens udsathed for brænderøgspartikler og deres helbredseffekter.

Dette står i grel modsætning til den afsluttende og hyppigst gentagne sætning i projekt Nr. 1357 om at "samlet set giver nærværende forsøgsresultater ikke anledning til justering af den mere overordnede risikovurdering af brændeovnspartikler foretaget i Miljøprojekt 1235." Her nåede man frem til ca. 200 for tidlige dødsfald årligt i Danmark pga brænderøgsforurening. - I det tidligere miljøprojekt blev hele landet nemlig betragtet som én samlet, ensartet region, hvorved helbredseffektene fra brændeovne blev undervurderet.

Miljøprojektet er desværre vanskelig læsning pga alt for mange sjældne fagudtryk og alt for få forklarende illustrationer.

Læs miljøprojektet her.