Brænderøg
AOB - Arbejdsgruppen til Oplysning om Brænderøgsforurening (tidligere LOB)
Header

Her vises nyheder frigivet indenfor det seneste år. Se alternativt alle nyheder (siden 2010) i kort oversigts-form.

Konferencen “Brændefyring og alternative løsninger”
14-03-2010
I forbindelse med en konference på Christiansborg den 15. marts 2010 fremsatte Det Økologiske Råd et forslag om at staten skal lægge afgifter på brændeovne i byområder. Forslaget blev præsenteret af Kåre Press-Kristensen, civilingeniør, Ph.D. ved Det Økologiske Råd. Af andre oplæg kan nævnes ‘Forurening fra brændefyring’ ved Helge Rørdam Olesen, seniorrådgiver, Danmarks Miljøundersøgelser, ‘Sundhedsskader ved brændefyring’ ved Jakob Bønløkke, læge Ph.D., Aarhus Universitet, formand for foreningen Miljø og Folkesundhed, ‘På sporet af forureningen’ ved Solveig C.- Dupont, cand.scient., Landsforeningen til Oplysning om Brænderøgsforurening og ‘Kommunernes værktøjskasse og sanktionsmuligheder’ ved Vibeke Vestergaard Nielsen, Cand. Scient. Miljøstyrelsen.
Præsentationerne kan ses her.