Brænderøg
AOB - Arbejdsgruppen til Oplysning om Brænderøgsforurening (tidligere LOB)
Header

Her vises nyheder frigivet indenfor det seneste år. Se alternativt alle nyheder (siden 2010) i kort oversigts-form.

Høringssvar fra LOB om de nye kommunale forskrifter
10-12-2021

Aftalen af 14. september mellem regeringen og støttepartierne om at give kommunerne nye redskaber for indgreb mod brændeovnsforureningen er nu udmøntet i et nyt lovforslag der giver kommunerne større bemyndigelse mht. forskrifter for brændeovne. Kommunalbestyrelserne vil med det nye lovforslag kunne vedtage forskrifter om udskiftning eller nedlæggelse af fyringsanlæg i områder med fjernvarme eller individuel naturgas. Et udkast til lovforslaget har nu været ud i høring.

LOB har benyttet sig af opfordringen til at sende et høringssvar. Det kan læses her.

Udover lovforslaget i sig selv har LOB fundet det relevant at kommentere på de fyldige bemærkninger der er til lovforslaget og komme med anbefalinger til fremtidig politik på området. Se lovforslagets bemærkninger her.