Brænderøg
AOB - Arbejdsgruppen til Oplysning om Brænderøgsforurening (tidligere LOB)
Header

Her vises nyheder frigivet indenfor det seneste år. Se alternativt alle nyheder (siden 2010) i kort oversigts-form.

National handlingsplan for vedvarende energi i Danmark juni 2010
24-08-2010
Regeringens ambitionsniveau fejler ikke noget. Således indleder klima- og energiministeriet handlingsplanen med følgende ord: “Danmark skal være et grønt bæredygtigt samfund og i 2020 være blandt de tre mest energieffektive lande i OECD. Danmark skal samtidig være blandt de tre lande i verden, der løfter sin vedvarende energiandel mest frem mod 2020.” Desværre vil man først og fremmest forsøge at nå disse mål ved hjælp af biomasse (fig. 4, s. 102) som brændsel i kollektive kraft- og varmeværker, selvom det betyder større CO2 udledninger end f.eks. naturgasfyring ville medføre. For biomasse til opvarmning i husholdningerne fortæller planen, at energimængden i 2005 var på ca. 29 PJ, mens den forventede mængde i 2010 vil være på 41 PJ (Tabel 11, s. 110). Bemærk den kraftige vækst fra 2005 til 2010 på ca. 40%! - Dette må være hovedgrunden til, at flere og flere mennesker oplever røggener i deres boligkvarter. - Også i 2020 satser regeringen desværre på næsten den samme mængde biomasse i husholdningerne. Regeringen har åbenbart endnu ikke fået øjnene op for brænderøgens miljø- og helbredseffekter.
Handlingsplanen kan ses her.