Brænderøg
AOB - Arbejdsgruppen til Oplysning om Brænderøgsforurening (tidligere LOB)
Header

Her vises nyheder frigivet indenfor det seneste år. Se alternativt alle nyheder (siden 2010) i kort oversigts-form.

Sygedage pga. luftforurening fra brændeovne er dobbelt så mange som fra vejtransport i Region Hovedstaden
18-08-2018

I foråret 2018 offentliggjorde DCE (Nationalt Center for Miljø og Energi) resultaterne fra en omfattende undersøgelse af luftforureningen i Hovedstadsregionen (minus Bornholm). Disse er samlet i rapporterne SR 254 og SR 268.

De mest interessante resultater er det skønnede omfang af helbredseffekter 2014 i regionen fra lokale kilder. Vi har især hæftet os ved antallet af dage med nedsat aktivitet (sygedage) pga. brændeovne ol. (ikke-industriel forbrænding) på ca 77.000 dage, mens lokal vejtransport tegnede sig for 31.000 dage. – Desuden anslår forfatterne til rapporterne, at antallet af for tidlige dødsfald i samme år var på 77 pga. luftforurening fra de små træfyringsanlæg og 23 fra vejtransport. (Kilde SR 254 side 95, tabel 7.2)


Region Hovedstaden.

Undersøgelsen har også vurderet de helbredsrelaterede eksterne omkostninger opgjort i penge for Region Hovedstaden. Formålet har været at kvantificere, hvor meget de lokale emissionskilder i Region Hovedstaden betyder for de eksterne omkostninger i regionen. De eksterne omkostninger er fordelt på luftforureningerne: CO, O3 og PM2.5 og underopdelt på de forskellige emissionskategorier bla. ikke-industriel forbrænding og vejtransport. I 2014 var de eksterne helbredsomkostninger for regionen pga. lokale emissionskilder på ialt 854 mio. kroner. Heraf skyldtes 566 mio .kr. (66%) emissioner fra ikke-industriel forbrænding (brændeovne ol.) og 128 mio kr. (15%) vejtransporten. (Kilde SR 254, tabel 8,3).

Solveig Czeskleba-Dupont

Læs hele rapporten her.