Betænkning om L 141 (kommunernes bemyndigelse til udskiftning hhv. nedlæggelse af gamle brændeovne i områder med kollektiv opvarmning) er nu blevet afgivet den 20.4.2022; se

https://www.ft.dk/samling/20211/lovforslag/L141/bilag/4/2554473.pdf

Betænkningen siger ikke rigtig noget, henviser kun til behandling af 9 spørgsmål:

https://www.ft.dk/samling/20211/lovforslag/L141/spm.htm

N.B. spørgsmål 9 fra Mona Juul (Det konservative Folkeparti) lader noget dramatik ane, som muligvis bliver øget i 2. og 3. behandling:

”Vil ministeren udskyde ikrafttrædelsestidspunktet i lyset af den aktuelle situation, hvor der godt kan blive brug for at få fyret op i brændeovnene for at holde varmen, og det er et tidspunkt, hvor man ikke nødvendigvis har råd til at udskifte brændeovnen?”

(ministeriet svarer afvisende med skønmaleri over eget forslag)

Der bliver også henvist til tidligere spørgsmål fra Jacob Jensen (Venstre) i 2021 om antal og placering af gamle brændeovne fra før 2008, også i relation til beliggenhed i områder med fjernvarme eller naturgas, opgjort for kommuner.

Spørgsmål 1552, svar
Spørgsmål 1552, bilag
Spørgsmål 1553, svar
Spørgsmål 1553, bilag

V stillede spørgsmålet, inden regeringen og støttepartierne den 14. september 2021 fremlagde deres eget lovinitiativ; kritikken fra V og K vil formentlig komme frem ved 2. og 3. behandling hhv. 28.4. og 5.5.