Brænderøg
AOB - Arbejdsgruppen til Oplysning om Brænderøgsforurening (tidligere LOB)
Header

To hurtige spørgsmål om brænderøg

  • Hvor mange mennesker i Danmark føler sig generet af brænderøg?
  • Hvorfor advarer Verdenssundhedsorganisation mod brug af brænde til opvarmning i Europa?

Find svarene her på LOB's hjemmeside! Tip: Se denne nyhed og denne nyhed.

Brændeovnsrøg

Hovedparten af fine partikler fra danske kilder kommer fra brændeovnsrøg. Røgen indeholder flere hundrede forskellige stoffer, som vi oplever som mere eller mindre generende. Det drejer sig bla. om tjærestoffer, benzen og dioxiner.

Kendskabet til brænderøgens sundhedsskadelige virkninger har været udbredt i USA siden 1980. I Danmark vinder denne indsigt kun langsomt frem.

Helbredseffekter

Røglugt er et faresignal. Luftforurening med fine partikler, tjærestoffer, benzen og dioxin kan give anledning til alvorlige sundhedseffekter. Det gælder både akutte effekter som irritation af øjne, næse eller hals og langtidseffekter som allergi, astma, kræft og lunge-, hjerne- og hjertekarsygdomme. Specielt er dioxin kendt for at være hormonforstyrrende.

Små børn, gravide kvinder, ældre mennesker, folk med luftvejs- og hjertelidelser og kemikalieoverfølsomme tåler dårligst brændeovnsrøg.

Gå i dybden - med e-bog eller trykt bog

LOB's formand fra 2009 til 2016, Solveig Czeskleba-Dupont, udgav i 2018 bogen "Brænderøg og helbred – fra kilde til krop". 2. udgave er udkommet i 2020 (239 sider, 65 farvefotos og figurer, 200 links til litteraturen).

"Spændende som en kriminalroman" (Allan Astrup, Dansk Kemi).

Pris: 100.- Kr. for den trykte bog. Bestil den via boghandelen eller hos info@cnas.dk. Bogen kan også lånes på biblioteket.

Som e-bog: Gratis, kan downloades her.

Læs mere om bogen her på siden.

 

Beskyttelse

Erstat jeres egen brændeovn med en mindre sundhedsskadelig opvarmningsform som f.eks. varmepumpe eller fjernvarme.

Tal med venner og naboer om røggenerne fra brændeovne.

Ved væsentlige røggener kan I kontakte teknik- og miljøforvaltningen i kommunen.

LOB - Landsforeningen til Oplysning om Brænderøgsforurening arbejder for

  • At fremme kendskabet til brænderøgens skadelige virkninger for at få fjernet røggener fra boligområder.
  • At opbygge et vidensarkiv til hjælp for Landsforeningens medlemmer.
  • At bistå medlemmer i deres klagesager over røggener.

LOB er desværre nedlagt per 1. januar 2022. Vi fortsætter dog vores arbejde som arbejdsgruppen AOB - Arbejdsgruppen til Oplysning om Brænderøgsforurening.

Dette websted drives videre og AOB kan fortsat kontaktes på .

Se oversigt over LOBs tidligere udgivelser af medlemsbladet Røgfanen her.